۲۷
مهر

گلیم دستباف ایرانی

گلیم دستباف ایرانی گلیم دستباف ایرانی برای نو عروس ها به عنوان بخشی از جهیزیه محسوب می شود. گلیم دستباف ایرانی بوسیله تار و پود بافته می شود. گلیم...

ادامه مطلب