۰۳
آبان

تاریخچه فرش دستباف

تاریخچه فرش دستباف   تاریخچه  فرش دستباف بیشتر به دوران صفویه باز می گردد. معروفترین فرش دستباف، فرش بهارستان واقع در کاخ تیسفون به دلیل شکوه و عظمتش در...

ادامه مطلب